Vi verkar för :

Jämställd demokrati.

Västra Balkan består av nya länder som fortfarande formar sin demokrati. Freja Foundation verkar för att skapa rätt förutsättningar för fred, demokrati och jämställdhet i Västra Balkan.